Konstrukcje stalowe

Polcynk Sp. z o.o. oferuje wykonanie różnorodnych konstrukcji stalowych dla wielu branż, w tym:

elementy stalowe do podwieszeń trakcji kolejowej (katalogowe i w wykonaniu specjalnym),

budowa i modernizacja hal stalowych i budynków przemysłowych,

konstrukcje stalowe instalacji i ciągów technologicznych,

urządzenia przemysłowe, (naczynia ciśnieniowe, zbiorniki, wymienniki),

wieże i maszty telekomunikacyjne,

obiekty mostowe,

budownictwo drogowe (bariery, bramownice, estakady, ekrany akustyczne),

podzespoły dla branży automotive,

konstrukcje związane z przemysłem morskim/offshore.

Nasza wytwórnia dysponuje parkiem maszynowym wyposażonym w pełen zakres niezbędnych urządzeń i maszyn (również sterowanych numerycznie).

W naszej malarni możemy wykonywać zabezpieczenia antykorozyjne dla każdej klasy korozyjności środowiska oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych.