Kontakty

Polcynk

Godziny pracy 7:00 – 15:00

ul. Wielkopolska 7
26-600, Radom
Polska

tel.:   (+48) 48 332 15 92
tel.:   (+48) 539 603 090
e-mail: office@polcynk.com

Dział Księgowości:

Karolina Czerska
tel.: (+48) 538 184 488
e-mail: ksiegowosc@polcynk.com

Zarząd:

Prezes Zarządu
Cezary Kucharski
e-mail: cezary.kucharski@polcynk.com

Wiceprezes Zarządu
Marek Dziedzic
e-mail: marek.dziedzic@polcynk.com

Dział Zaopatrzenia:

Michał Grabowski
tel.: (+48) 601 239 599
e-mail: zaopatrzenie@polcynk.com

Dział Produkcji i Marketingu:

Dyrektor ds. Realizacji i Marketingu
Aldona Słowikowska
tel.: (+48) 603 533 145
e-mail: aldona.slowikowska@polcynk.com

Dział Technologiczny i Przygotowania Produkcji:

Kierownik  Działu Technologicznego
Krzysztof Zacharz
tel.: (+48) 532 456 240
e-mail: krzysztof.zacharz@polcynk.com

Polcynk Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 7,
26-600 Radom,
Polska

tel.:   (+48) 48 332 15 92
e-mail: office@polcynk.com

NIP: 7962615688
REGON: 6729936388
KRS: 0000199614