Konstrukcje stalowe

Polcynk Sp. z o.o. oferuje wykonanie różnorodnych konstrukcji stalowych dla wielu branż, w tym:

wytwarzanie elementów stalowych do podwieszeń trakcji kolejowej (katalogowych i w wykonaniu specjalnym),

budowanie i modernizowanie hal stalowych i budynków przemysłowych,

wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych instalacji i ciągów technologicznych,

wytwarzanie oraz montaż urządzeń przemysłowych, naczyń ciśnieniowych (zbiorniki, wymienniki),

wytwarzanie i montaż konstrukcji wież i masztów telekomunikacyjnych,

wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych obiektów mostowych,

produkcję konstrukcji stalowych związanych z budownictwem drogowym (bariery, bramownice, estakady, ekrany akustyczne),

produkcję podzespołów dla branży automotive,

wytwarzanie konstrukcji związanych z przemysłem morskim/offshore.

Nasza wytwórnia dysponuje parkiem maszynowym wyposażonym w pełen zakres niezbędnych urządzeń i maszyn (również sterowanych numerycznie).

W naszej malarni możemy wykonywać zabezpieczenia antykorozyjne dla każdej klasy korozyjności środowiska oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych.